Investeringsprogramma 2020 - 2023

OMSCHRIJVING

Econ./ Maatsch. Nut

Jaar

Totale inves-tering

Loop-tijd in jaren

Afschr.

2020

2021

2022

2023

Openbare ruimte

Wegreconstructies

Reconstructie Goudbloemsedijk

Maatsch.

2020

725.0001

25

29.000

36.250

35.960

35.670

Reconstructie St. Janstraat Hoeven

Maatsch.

2020

1.460.0001

25

58.400

73.000

72.416

71.832

Reconstructies

Maatsch.

2020

1.300.000

25

52.000

65.000

64.480

63.960

Inrichten openbare ruimte Cultuurcluster

Maatsch.

2021

327.0002

25

13.080

16.350

16.219

Inrichten openbare ruimte Mariaschool

Maatsch.

2021

180.000

25

7.200

9.000

8.928

Inrichten openbare ruimte St Annaplein

Maatsch.

2021

451.000

25

18.040

22.550

22.370

Reconstructies

Maatsch.

2021

1.300.000

25

52.000

65.000

64.480

Reconstructies

Maatsch.

2022

300.000

25

12.000

15.000

Reconstructie Oudendijk

Maatsch.

2022

250.000

25

10.000

12.500

Reconstructies

Maatsch.

2023

300.000

25

12.000

Totaal wegrecontsructie

0

174.250

285.756

310.959

Civiele kunstwerken

Vervanging kunstwerken

Maatsch.

2020

911.000

40

22.775

31.885

31.657

31.430

Vervanging kunstwerken

Maatsch.

2021

197.000

40

4.925

6.895

6.846

Totaal civiele kunstwerken

0

31.885

38.552

38.275

Openbare verlichting

Vervangen armaturen OV 2020

Maatsch.

2020

692.000

20

34.600

41.520

41.174

40.828

Vervangen lichtmasten OV 2020

Maatsch.

2020

63.000

40

1.575

2.205

2.189

2.174

Vervangen armaturen OV 2021

Maatsch.

2021

692.000

20

34.600

41.520

41.174

Vervangen lichtmasten OV 2021

Maatsch.

2021

63.000

40

1.575

2.205

2.189

Totaal openbare verlichting

0

43.725

87.088

86.365

Verkeer en parkeren

Infrastructurele maatregelen verkeer/ parkeren

Maatsch.

2020

20.000

25

800

1.000

992

984

Parkeerproblemen in woonwijken

Maatsch.

2020

25.000

25

1.000

1.250

1.240

1.230

Werk met werk maken

Maatsch.

2020

20.000

25

800

1.000

992

984

Snelheid remmende maatregelen

Maatsch.

2020

40.0003

25

1.600

2.000

1.984

1.968

Aanleg passeerstroken

Maatsch.

2020

20.000

25

800

1.000

992

984

Infrastructurele maatregelen verkeer/ parkeren

Maatsch.

2021

20.000

25

800

1.000

992

Parkeerproblemen in woonwijken

Maatsch.

2021

25.000

25

1.000

1.250

1.240

Werk met werk maken

Maatsch.

2021

20.000

25

800

1.000

992

Snelheid remmende maatregelen

Maatsch.

2021

40.000

25

1.600

2.000

1.984

Aanleg passeerstroken

Maatsch.

2021

20.000

25

800

1.000

992

Inrichten 60km/u zone buitengebied

Maatsch.

2021

100.000

25

4.000

5.000

4.960

Snelheid remmende maatregelen

Maatsch.

2022

40.000

25

1.600

2.000

Inrichten 60km/u zone buitengebied

Maatsch.

2022

100.000

25

4.000

5.000

Inrichten 60km/u zone buitengebied

Maatsch.

2023

100.000

25

4.000

Totaal Verkeer en parkeren

0

6.250

17.450

24.310

Groenvoorziening

Ontwikkelplan Uythof Bovendonck

Maatsch.

2020

142.000

25

5.680

7.100

7.043

6.986

Totaal Groenvoorziening

0

7.100

7.043

6.986

Speeltuinen

Aanschaf speeltoestellen

Maatsch.

2020

73.3004

10

7.330

8.063

7.990

7.916

Opplussen grasweide en veiligheid buitenruimte school Oud Gastel

Maatsch.

2020

45.0004

25

1.800

2.250

2.232

2.214

Totaal Speeltuinen

0

10.313

10.222

10.130

Waterwegen

Grond retentievoorziening Bornhemweg

Econ.

2020

210.000

nvt

0

2.100

2.100

2.100

Waterwegen

0

2.100

2.100

2.100

Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2023

Vervanging vrijvervalriolering

Econ.

2020

660.000

70

9.429

16.029

15.934

15.840

Verbetering waterketen

Econ.

2020

660.000

70

9.429

16.029

15.934

15.840

Riolering Karolinastraat/ Dorpsstraat Oud Gastel

Econ.

2020

2.500.000

70

35.714

60.714

60.357

60.000

Parallelriool Halderbergselaan

Econ.

2020

275.0005

70

3.929

6.679

6.639

6.600

Vervanging duiker N640 hertenpark Hoeven

Econ.

2020

100.0006

70

1.429

2.429

2.414

2.400

Vervanging vrijvervalriolering

Econ.

2021

660.000

70

9.429

16.029

15.934

Verbetering waterketen

Econ.

2021

660.000

70

9.429

16.029

15.934

Riolering St. Janstraat Hoeven

Econ.

2021

1.000.000

70

14.286

24.286

24.143

Meetnet riolering

Econ.

2021

130.000

70

1.857

3.157

3.139

Vervanging vrijvervalriolering

Econ.

2022

660.000

70

9.429

16.029

Verbetering waterketen

Econ.

2022

660.000

70

9.429

16.029

Bovendonksestraat, zuiden Achter 't Hof

Econ.

2022

1.090.000

70

15.571

26.471

Vervanging vrijvervalriolering

Econ.

2023

660.000

70

9.429

Verbetering waterketen

Econ.

2023

660.000

70

9.429

Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2023

0

101.879

160.779

218.359

Totaal openbare ruimte

0

377.502

608.991

697.484

Zorg, jeugd en participatie

Cultuurcluster

Aankoop cultuurcluster gebouw

Econ.

2021

2.015.0007

25

80.600

100.750

99.944

Aankoop cultuurcluster grond

Econ.

2021

300.000

3.000

3.000

Verplaatsing dorpshuis Hoeven

Econ.

2021

3.000.000

25

120.000

150.000

148.800

Totaal Zorg, jeugd en participatie

0

0

253.750

251.744

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs

Nieuwbouw Markland college

Econ.

2022

12.620.0008

40

282.500

395.500

Bijdrage Markland college

-1.320.000

Totaal Onderwijs, sport en cultuur

0

0

0

395.500

Overhead

Automatiseringskosten

Implementatie Omgevingsvergunning

Econ.

2020

30.000

4

7.500

7.800

7.725

7.650

Inrichten datastromen omgevingswet

Econ.

2020

75.000

4

18.750

19.500

19.313

19.125

Klantvolgsysteem

Econ.

2020

30.000

4

7.500

7.800

7.725

7.650

Vernieuwing website

Econ.

2020

35.000

4

8.750

9.100

9.013

8.925

Vervangen mobiele telefoons

Econ.

2020

48.000

3

16.000

16.480

16.320

16.160

Totaal automatiseringskosten

0

60.680

60.095

59.510

Overig

Vervanging auto bodes (elektrisch)

Econ.

2020

35.000

8

4.375

4.725

4.681

4.638

Vervanging voertuig reiniging

Econ.

2020

48.000

10

4.800

5.280

5.232

5.184

Vervanging traktor Buitendienst

Econ.

2023

70.000

10

7.000

Totaal overig

0

10.005

9.913

9.822

Totaal overhead

0

70.685

70.008

69.332

Totaal Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

448.187

932.749

1.414.060

  1. 1 Jurgen Farla: doorgeschoven uit 2019
  2. 2 Jurgen Farla: doorgeschioven uit 2019, naar 2021. geldt voor alle 3
  3. 3 Jurgen Farla: doorgeschoven uit 2029
  4. 4 Niek Oostvogels: Doorgeschoven uit 2019
  5. 5 Jurgen Farla: doorgeschoven uit vrijverval 2019
  6. 6 Jurgen Farla: doorgeschoven uit verbetering waterketen 2019
  7. 7 Jurgen Farla: doorgeschoven uit 2019, nu 2021
  8. 8 Jurgen Farla: doorgeschoven naar 2021 via Zomernota 2019