Lasten (x 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bestuur en burgerzaken

2.387

2.278

2.238

2.363

2.444

2.436

Veiligheid

2.353

2.716

2.755

2.843

2.900

2.904

Openbare ruimte

9.152

8.609

9.451

10.036

10.075

10.220

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

15.027

13.338

13.068

13.872

10.305

8.878

Zorg, jeugd en participatie

33.337

32.513

32.997

33.033

33.391

33.528

Onderwijs, sport en cultuur

4.959

4.898

5.430

5.597

5.542

5.968

Algemene dekkingsmiddelen

967

505

369

260

304

259

Overhead

8.442

9.016

9.053

8.933

9.040

8.992

Vennootschapsbelasting

0

43

22

0

0

0

Onvoorzien

5

50

50

50

50

50

Geraamde resultaat

480

22

19

145

845

1.411

Totaal lasten

77.109

73.988

75.452

77.133

74.896

74.646

Baten (x 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bestuur en burgerzaken

588

503

303

322

270

229

Veiligheid

26

31

31

32

32

33

Openbare ruimte

4.076

3.142

3.674

3.697

3.789

3.898

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

13.357

12.103

14.337

11.918

8.117

6.393

Zorg, jeugd en participatie

7.763

7.374

7.159

7.183

7.511

7.415

Onderwijs, sport en cultuur

635

623

1.105

1.160

1.176

1.192

Algemene dekkingsmiddelen

48.781

49.521

55.458

53.128

54.202

55.461

Overhead

594

318

378

284

202

204

Totaal baten

75.819

73.615

82.444

77.722

75.300

74.825

Analyse saldo (x 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-810

-351

7.011

734

1.249

1.590

Saldo mutaties reserves

1.290

373

-6.992

-589

-404

-179

Geraamde resultaat

480

22

19

145

845

1.411