Automatiseringskosten

Implementatie Omgevingsvergunning

De nieuwe werkwijzen en procedures die voortkomen uit de omgevingswet worden in het zaaksysteem gerealiseerd. Minister Schultz heeft de invoering van de omgevingswet uitgesteld, zonder hierbij een nieuwe invoeringsdatum te noemen. Wel wil ze dat gemeenten mee blijven doen aan de voorbereiding. Het budget wordt voorzichtigheidshalve vastgehouden. Verwachting is dat de implementatie in 2021 gerealiseerd moet zijn.

  • 2020: 30.000
Inrichten datastromen omgevingswet

Voortvloeiend uit de nieuwe omgevingswet zullen veel gegevens gedeeld moeten worden met partners als de provincie, het waterschap en de burgers en bedrijven. Dit vereist goede inrichting van de datastromen en koppelingen. Zie opmerkingen bij voorgaande investering.

  • 2020: 75.000
Klantvolgsysteem

Om de klantstromen goed te kunnen monitoren is het noodzakelijk dat gemeente over de juiste informatie kan beschikken. Op basis van deze informatie kan de dienstverlening continue verbeterd worden. Deze gegevens kunnen alleen maar beschikbaar komen als de betreffende software ook de nodige mogelijkheden hiervoor biedt. Het huidige softwarepakket heeft deze mogelijkheden niet waardoor (in samenwerking met de gemeente Rucphen) gezocht wordt naar een nieuw softwarepakket.

  • 2020: 30.000
Vernieuwing gemeentelijke website

De website van de gemeente Halderberge is gebouwd met Drupal 7 en is inmiddels verouderd. Het onderhoud stopt medio 2021 waardoor het noodzakelijk is dat er een upgrade gaat plaatsvinden. Dit doen we door eerst de stap te maken naar Drupal 8 om vervolgens de stap te kunnen zetten naar uiteindelijk Drupal 9. Dit is niet alleen noodzakelijk om de werking van de website nog verder te kunnen verbeteren maar vooral ook om de beveiliging van onze website te kunnen garanderen.

  • 2020: 35.000
Mobiele telefonie

In 2020 worden de mobiele telefoons vervangen die 3 jaar geleden zijn verstrekt (afschrijvingstermijn 3 jaar). Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe telefooncentrale met daarbij de mogelijkheden van Office365 kan beoordeeld worden welke middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor de “vaste” werkplekken.

  • 2020: 48.000

Overig

Vervanging voertuigen

De volgende voertuigen zijn aan vervanging toe:

Auto bodes, deze wordt vervangen door een elektrisch voertuig zoals al aangegeven in het voorstel om de dienstauto’s ook te vervangen voor een elektrisch voertuig.

  • 2020: 35.000

Buitendienst, de vervanging van een voertuig voor de reiniging van de openbare ruimte en van de tractor.

  • 2020: 48.000
  • 2023: 70.000