Programma Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs

Nieuwbouw Markland college

Middels de nieuwbouw wil het Markland College een oplossing vinden voor de huidige overcapaciteit van de gebouwen. Verder kan op deze wijze een toekomstgerichte, duurzame en goed te exploiteren huisvesting voor het voortgezet onderwijs in Oudenbosch worden gerealiseerd.

  • 2022: 12.620.000 -/- bijdrage school ad. 1.320.000. Per saldo een investering van 11.300.000