Programma Zorg, jeugd en participatie

Cultuurcluster

Religieus erfgoed

Uw raad heeft op 20 april 2018 het besluit genomen met betrekking tot de herontwikkeling van het religieus erfgoed van de gebieden Saint Louis en St. Anna in Oudenbosch is. Onderdeel van dit besluit was de aankoop van het gebouw en de grond van het cultuurclustergebouw en om het omringende openbare gebied te vernieuwen op een kwaliteitsniveau dat gelijk is aan de kwaliteit van het Jezuïetenplein, parkeerplaats Achter ’t Postkantoor en Saint Louisplein. De projecten hebben wat vertraging opgelopen. Hierover bent u tijdens de besloten informatieavond van 9 juli 2018 geïnformeerd.

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van het krediet voor de aankoop van het cultuurcluster.

  • Aankoop gebouw: 2.015.000
  • Aankoop grond: 300.000
Verplaatsing dorpshuis Hoeven

Voor de realisatie van een nieuwe dorpshuisfunctie in de R.K.Kerk St. Jan de Doper in Hoeven heeft de gemeenteraad op 18 april 2019 besloten om op het investeringsprogramma in 2021 een krediet van 3 mln. op te nemen.