Archief en informatiebeheer

In 2019 is een start gemaakt met de digitalisering van de bouwdossiers. Hierbij is in eerste instantie ingezet op de dossiers die nodig zijn voor het project herwaardering WOZ van de Belastingsamenwerking West-Brabant. In 2020 worden alle overige bouwdossiers gedigitaliseerd, een project dat medio februari 2021 volledig afgerond moet zijn. Alle gedigitaliseerde gegevens worden overgebracht naar het E-depot van het West Brabants Archief.

Naast dit grote project wordt verder ingezet op het bewerken en het gereed maken voor overbrenging van oude archiefblokken. Omdat de bouwdossiers dan zijn afgevoerd al ook een start worden gemaakt met de herinrichting van het archief in het gemeentehuis.