Door op een proactieve en transparante wijze te communiceren met onze inwoners, organisaties en bedrijven zorgt team Communicatie ervoor dat het een bijdrage levert aan het beeld van een betrouwbare, zorgvuldige en klantvriendelijke gemeente. Dit gebeurt door het geven van heldere voorlichting en door ervoor te zorgen dat alle communicatiemiddelen van de gemeente up to date zijn, in begrijpelijke taal en relevant voor de lezer.

Daarnaast vervult het team Communicatie een belangrijke adviesrol richting de bestuurders, teammanagers en medewerkers.

De digitale kanalen worden steeds belangrijker voor ons als gemeente. Inwoners weten onze digitale kanalen goed te vinden en deze worden (in de Burgerpeiling) beter beoordeeld dan de andere dienstverlening. De digitale middelen van de gemeente, zoals de website en social media (Facebook en Twitter) moeten actueel en duidelijk leesbaar zijn. Het aanbod van informatie wordt gestructureerd en planmatig aanpakt waarbij informatie die onze doelgroepen moet weten wordt afgewisseld met informatie waarvan het leuk is om te weten. Inwoners maken regelmatig gebruik van Twitter en Facebook om vragen te stellen. De medewerkers van de Informatiedesk beantwoorden de meeste van deze (eerstelijns) vragen met behulp van een monitoringstool.

In de loop 2019 vernieuwen we ons contract met de huidige website-ontwikkelaar, na een aanbesteding. We gaan met de andere Drupal voor Gemeenten-gemeenten bekijken of we een traject kunnen starten om gezamenlijk naar een nieuwe versie van ons DvG-platform te komen. De huidige Drupal versie wordt niet meer ondersteund eind 2021, en wij willen uiteraard een website hebben die aan alle (veiligheids)eisen voldoet.

Op de huidige website hebben we in het najaar van 2018 een webrichtlijnenscan uit laten voeren, want digitale toegankelijkheid blijft een belangrijk uitgangspunt. We houden rekening met de verplichtingen volgens de wet digitale toegankelijkheid. Dit doen we goed, volgens de scan, maar er is altijd ruimte voor verbetering. In 2020 moet een toegankelijkheidsverklaring op onze website staan. Hierin leggen we uit wat we als gemeente doen aan digitale toegankelijkheid en hoe we hieraan blijven werken. Een professionele (centrale) webredactie is dus een vereiste. Deze blijft dus in functie. We meten en monitoren het dagelijkse gebruik van de website.

In maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota burger- en overheidsparticipatie: de balans tussen meedenken, meedoen en zelf doen. Hierin was het instellen van een digitaal burgerpanel opgenomen. Het digitaal burgerpanel wordt ook in 2020 ingezet om mee te denken over onderwerpen die spelen binnen gemeente. Op deze manier worden de inwoners van Halderberge nog meer betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid.