Informatisering en automatisering

In de afgelopen jaren en in 2019 is het technische gedeelte van I&A (het onderdeel automatisering) volledig op orde gebracht door de installatie van het nieuwe serverpark en de installatie van de nieuwe werkplekomgeving. In de 2e helft van 2019 wordt het Wifi netwerk nog op een goed niveau gebracht en wordt het gemeentehuis aangesloten op het zakelijke glasvezelnetwerk van Vodafone. Hiermee is de techniek zodanig aangepast dat we er de komende jaren op kunnen vertrouwen dat Halderberge is voorbereid op de komende ontwikkelingen.

Het onderdeel informatisering is vorm gegeven door het opstellen van de zogenaamde I-visie. In deze I-visie worden de kaders meegegeven voor het informatiemanagement. Er zal de komende jaren doorontwikkeld worden op gebied van het data gedreven werken waardoor ook Halderberge in de toekomst in staat is haar beleid niet alleen te ontwikkelen op basis van aannames maar ook op basis van de beschikbare informatie (data).