Organisatieontwikkeling

De gemeente Halderberge zal ook in 2020 de samenwerking zoeken met andere gemeenten en partners. De De6 samenwerking zal worden voorgezet en een aantal nieuwe onderwerpen wordt opgepakt. Het collegewerkprogramma “samen vooruit” is de basis met de al eerder vastgelegde visies op dienstverlening en organisatie. Ook op het terrein van het sociaal domein zetten we de inmiddels gegroeide traditie van samenwerking voort binnen de De6 en op sommige onderwerpen ook met de Brabantse Wal gemeenten.

De organisatieontwikkelingsagenda van 2020 bevat de volgende zaken;

Visie organisatie
 • Integrale samenhang aanbrengen door programmatisch te werken. De programma’s zijn: Overheids- en burgerparticipatie, Versnelling Woningbouw, Omgevingswet en Organisatieontwikkeling
 • Flexibiliteit en flexibele schil
 • Mobiliteit
 • Regionale samenwerking D6
 • Cultuurontwikkeling op kernwaarden: flexibel, klantgericht en lerend.
Dienstverlening
 • Op basis van de burger- en ondernemerspeiling verder gaande ontwikkeling van onze dienstverlening. We richten ons hierbij op zowel de interne- als de externe processen. De middelen hierbij zijn:
  • Wijkgericht werken
  • Burgerparticipatie/overheidsparticipatie
  • Doorontwikkeling servicedesk en telefonische bereikbaarheid/ klantvriendelijkheid
  • Website verder ontwikkelen
  • e-loket met behulp van zaakgericht werken en zaaksysteem nog verder uitwerken
Medewerkers
 • Opleidingen / ontwikkelen van medewerkers (strategisch opleidingsplan inclusief de Halderbergse School)
 • Arbo (arbeidsomstandigheden) , doorontwikkelen duurzame inzetbaarheid.vitaliteitsbeleid’
 • Uitwerking verbeterpunten Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019
 • Strategische personeelsplanning
 • Management Development
 • Aandacht voor werkdruk
Bedrijfsvoering
 • Digitalisering
  • Zaakgericht werken en zaaksysteem
  • Informatiebeveiliging uitwerking in uitvoeringsplan
  • Privacy beleid nog verder uitwerken na de invoering van de AVG
  • Informatiemanagement verder uitwerken