Visie op bedrijfsvoering

Vanuit de basisgedachte “dienstverlening staat voorop” is het van belang onze werkprocessen, bedrijfsvoering zo efficiënt en lean mogelijk in te vullen. Dit moet echter niet ten koste gaan van onze dienstverlening. Een goede balans daarin is van belang.

Onder bedrijfsvoering verstaan wij de sturing en beheersing van onze bedrijfsprocessen. Dit betreft zowel de primaire (o.a. vergunningverlening of het verstrekken van een voorziening, de ontwikkeling en de uitvoering van beleid) als de ondersteunende processen (o.a. personeel, informatisering en automatisering, juridische ondersteuning, financiën, huisvesting en communicatie).

Halderberge streeft naar een bedrijfsvoering die:

  • Rechtmatig is, handelt volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Sober is, zorgt voor adequate uitvoering met doordachte, efficiënte middeleninzet;
  • In regie is, gestuurd en trefzeker de doelstellingen bereikt;
  • In balans is (dienstverlening).