Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het woningbouwprogramma 2018-2028. Hierbij is, op basis van de huidige woningmarkt en de provinciale bevolkings- en woningbouwprognoses, een reëel programma vastgesteld. Mede op basis van dit gewijzigde woningbouwprogramma zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2018 alle grondexploitatieberekeningen geactualiseerd en zijn de waarderingen van alle grondposities, indien nodig, bijgesteld.