Beleidsplan openbare verlichting

Voor de nieuwe beleidsperiode 2016 – 2020 is in februari van 2016 het nieuwe beleidsplan vastgesteld. De ambities en doelstellingen opgenomen in het beleidsplan zijn gerelateerd aan het energieakkoord wat in 2013 is ondertekend door de verschillende overheden, de VNG en hiermee ook de gemeente Halderberge. Door het vaststellen van het beleidsplan zijn in de jaren 2016-2019 elk jaar ongeveer 750 lichtpunten aangepakt. Daarbij wordt er ook gezocht naar innovatieve oplossingen die het nog meer mogelijk maken om te besparen op energie en licht te hebben daar waar het ook nodig is. Na het verstrijken van de huidige beleidsperiode (tot en met 2020) zal de technische levensduur van met name de armaturen nog iets boven het landelijk gemiddelde liggen (24 jaar daar waar 20 jaar de norm is voor armaturen). Doordat in 2019 de contracten voor technische ondersteuning en voor de aannemer opnieuw moeten worden aanbesteedt wordt de aanpak in 2019 minder, maar zal 2021 nog als uitvoeringsjaar voor de renovatie van de openbare verlichting worden toegevoegd.

Eind 2012 is er een Richtlijn voor de gemeente Halderberge opgesteld, waarin keuzes zijn gemaakt voor materialen, zoals masten, armaturen en lampen, die moeten worden aangeschaft bij uitval. Hierin is al een keuze gemaakt voor duurzame materialen op basis van de Total Cost of Ownership (TCO) waarin ook LED een rol, speelt. Met de komende aanbestedingen worden de keuzes van destijds weer geëvalueerd.