Voor alle gemeentelijke gebouwen is een MeerjarenOnderhoudsPlan (hierna: MOP) 2010-2019 opgesteld. Deze planning is in 2015 geactualiseerd. Het nieuwe MOP stond in de planning om per 2019 te worden opgesteld. Er zijn echter veel ontwikkelingen die de (financiële) nauwkeurigheid en planning voor het opstellen van het onderhoudsprogramma sterk beïnvloeden. De bouw van het nieuwe cultuurcluster, het vrij komen van een aantal gemeentelijke gebouwen hierdoor en ook de ontwikkelingen in Hoeven hebben consequenties voor diverse gemeentelijke gebouwen in deze kernen. Door voorgenoemde ontwikkelingen zou het nieuwe onderhoudsplan te veel aannames bevatten. Om die reden wordt een nieuw MOP begin 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De benodigde budgetten en de hiermee samenhangende storting in de voorziening is om die reden dan ook nog niet opgenomen in deze begroting. Er wordt dan ook voorlopig uitgegaan van de laatste versie uit 2015. Na vaststelling van het nieuwe MOP wordt deze verwerkt in de Zomernota 2020 en Programmabegroting 2021.