Bedrijfsmatige en financiële gegevens

Verbonden partijen (vestigingsplaats)

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Risico's met financiële gevolgen

Verwacht eigen vermogen1

Verwacht vreemd vermogen1

Verwacht resultaat 20201

Bijdrage Halderberge

1-jan

31-dec

1-jan

31-dec

Gemeenschappelijke regelingen

Regio West-Brabant (Etten-Leur)

AB

Rato inwoners

Niet van toepassing

1.622

1.572

5.879

5.711

0

646

Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant (Tilburg)

AB

Rato inwoners

Omgevingswet, Informatieveiligheid

15.653

12.994

41.118

47.171

0

1.680

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg)

AB

Werkprogramma

Niet van toepassing

1.838

1.815

4.058

4.057

0

599

GGD West-Brabant (Breda)

AB

Rato inwoners

Niet van toepassing

4.131

4.125

10.553

10.553

0

1.054

Regionale Ambulance-voorziening Brabant (Den Bosch)

AB

Geen bijdrage

Niet van toepassing

14.009

1.397

30.687

29.087

0

0

Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant (Roosendaal)

DB

Rato SW-medewerkers

Ondernemersrisico, Rijksbijdrage.

4.522

5.072

20.908

20.860

0

805

Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur)

DB

Rato inwoners/WWB-ers

Ziekteverzuim, datalekken, hogerekosten BUIG en BB/minimabeleid

0

0

7.000

7.449

0

9.424

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Bergen op Zoom)

AB

Rato inwoners 5 tot 23 jaar

Niet van toepassing

0

0

1.400

1.400

0

15

Belastingsamenwerking West Brabant (Etten-Leur)

AB

Verdeelsleutel

Project "Taxeren op gebruiksoppervlak", duurdere aanbesteding belastingapplicatie, datalekken

0

0

2.818

2.533

0

545

West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)

AB

Verdeelsleutel naar m2

Niet van toepassing

233

128

1.375

1.314

0

236

Vennootschappen en coöperaties

Halderberge Borchwerf II (Oudenbosch)

Aandeelhouder

100% aandelen

Niet van toepassing

0

Borchwerf II BV (Roosendaal)

Aandeelhouder

25% aandelen2

Niet van toepassing

0

Borchwerf II CV (Roosendaal)

Aandeelhouder

24% aandelen

Niet van toepassing

0

Brabant Water NV (Den Bosch)

Aandeelhouder

43.432 aandelen

Niet van toepassing

0

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten NV (Roosendaal)

Aandeelhouder

900 aandelen

Niet van toepassing

3.200

BNG Bank NV (Den Haag)

Aandeelhouder

43.254 aandelen3

Niet van toepassing

4

805

Stichtingen

Stichting Beheer Borchwerf II (Roosendaal)

Bestuurslid

Verdeelsleutel

Niet van toepassing

202

Stichting Inkoopbureau West-Brabant (Etten-Leur)

AB

8 dagdelen per week

Niet van toepassing

114

Overige verbonden partijen

Niet van toepassing

  1. 1 Bedragen x 1.000
  2. 2 Ter waarde van 45.000
  3. 3 Waarde aandeel 2,50
  4. 4 bedrag x 1.000.000
  5. 5 Verwacht dividend 2020