Overzicht Verbonden partijen

De gemeente Halderberge werkt samen met de volgende verbonden partijen:

Verbonden Partij

Organisatievorm

1

Regio West-Brabant (RWB)

Gemeenschappelijke regeling

2

Veiligheidsregio West- en Midden Brabant

Gemeenschappelijke regeling

3

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Gemeenschappelijke regeling

4

Borchwerf II

B.V. / C.V.

5

Stichting Beheer Borchwerf II

Stichting

6

Brabant Water N.V.

N.V.

7

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER)

N.V.

8

GGD West-Brabant (GGD)

Gemeenschappelijke regeling

9

Regionale Ambulancevoorziening Brabant (RAV)

Gemeenschappelijke regeling

10

Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant (WVS)

Gemeenschappelijke regeling

11

Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)

Gemeenschappelijke regeling

12

Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL)

Gemeenschappelijke regeling

13

Belastingsamenwerking West Brabant (BWB)

Gemeenschappelijke regeling

14

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

N.V.

15

West-Brabants Archief (WBA)

Gemeenschappelijke regeling

16

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Stichting

Van een aantal van de hierboven genoemde gemeenschappelijke regelingen zijn de verwachte vermogens aan het begin en het eind van 2020 ontvangen. Van de vennootschappen en stichtingen zijn deze gegevens niet ontvangen omdat ze meestal pas later beschikbaar zijn. De tabellen met de betreffende gegevens ontbreken dan ook bij deze instellingen.