De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte kosten (risico’s) op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit op begrotingsbasis bestaat uit de volgende onderdelen.

  • De algemene reserves (inclusief algemene reserve grondexploitaties)
  • De vrije begrotingsruimte (post onvoorziene uitgaven en het begrotingssaldo)
  • Vrij besteedbare bestemmingsreserves
  • De onbenutte belastingcapaciteit
  • Eventuele stille reserves

In de tabel op de volgende pagina is de verwachte weerstandscapaciteit voor 2020 weergegeven.

Weerstandscapaciteit

Begroting 2020

Algemene reserve

7.855

Algemene reserve grondexploitaties

3.314

Reserve Borchwerf II

300

Egalisatiereserve rente

1.000

Post onvoorziene uitgaven

50

Begrotingsruimte

19

Vrij besteedbare bestemmingsreserves

-

Onbenutte belastingcapaciteit

1.937

Stille reserves

PM

Totaal weerstandscapaciteit

14.475