Beleidsindicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Overhead.

Indicator

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Formatie1

5,98

6,1

6,22

Bezetting1

5,58

5,9

5,86

Apparaatskosten2

262,57

291,01

290,24

Externe inhuur3

9,34%

2,62%

1,85%

Overhead4

9,79%

11,55%

11,50%

  1. 1 Fte per 1.000 inwoners
  2. 2 Kosten per inwoner in euro's
  3. 3 Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen
  4. 4 Percentage van de totale lasten