Wat mag het kosten?

Programma Overhead

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

0.4 Overhead

9.016.000

9.053.000

8.933.000

9.040.000

8.992.000

Totaal lasten Bestuur en dienstverlening

9.016.000

9.053.000

8.933.000

9.040.000

8.992.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

898.000

979.000

825.000

808.000

680.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

71.000

70.000

69.000

Direct toe te rekenen salarislasten

0

0

0

0

0

Baten per taakveld

0.4 Overhead

318.000

378.000

284.000

202.000

204.000

Totaal baten Bestuur en dienstverlening

318.000

378.000

284.000

202.000

204.000

Saldo

-8.698.000

-8.675.000

-8.649.000

-8.838.000

-8.788.000