Lokale indicatoren
 • Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en wij kunnen dit meten
  • De waardering van onze dienstverlening door onze inwoners is gestegen van een 6,4 in 2019 naar een 6,8 in 2023. De gemiddelde waardering van de dienstverlening van vergelijkbare gemeenten is 6,8.
   Bron: Burgerpeiling 2019
 • Voortzetten en verder ontwikkelen overheids- en burgerparticipatie
  • De waardering van inwoners en organisaties over de wijze waarop zij worden betrokken en over het zoeken van de samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties is gestegen van een 5,9 in 2019 naar een 6,1 in 2021.Het gemiddelde cijfer van vergelijkbare gemeenten over de wijze waarop zij inwoners en organisaties betrekken en hiermee samenwerken is 6,0.
   Bron: Burgerpeiling 2019
BBV-indicatoren

Voor het programma Bestuur en burgerzaken zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen.