Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten

We meten de klanttevredenheid continu. We gebruiken hiervoor diverse meetinstrumenten. We vragen het inwoners regelmatig persoonlijk. Er zijn medewerkers beschikbaar om de dienstverlening te garanderen.

Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers

Vragen van inwoners en ondernemers beantwoorden we altijd, bij wie of hoe de vraag ook binnenkomt. We gebruiken daarvoor onder andere het zaaksysteem. We spreken en schrijven klare taal, zonder jargon. We controleren elkaar op deze kwaliteit. Teams nemen deel aan de training Klare Taal.

Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie

We vernieuwen de samenwerking met inwoners, zoals het stimuleren van bestaande en nieuwe initiatieven. We betrekken collectieven zoals de Samenstichtingen, adviesraden en ondernemersplatforms op tijd. We denken in oplossingen. Wij weten wat er in elke kern speelt. De ambassadeurs helpen hierbij.

Integriteit heeft de aandacht

Raad, college en ambtelijke organisatie werken samen aan bewustwording en bespreekbaar maken van integriteit.

Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek

Onze bestuurders zijn betrokken bij alle kernen en gaan in gesprek met onze inwoners. Daarmee geven ze invulling aan het begrip “dagelijkse democratie”.

Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking

In de regio werken wij op verschillende domeinen samen met andere gemeenten en partijen. Het is voor de inwoner duidelijk wat de samenwerking inhoudt en wat het ons oplevert. We koesteren onze regionale samenwerkingen zoals binnen De6 en met de Brabantse Wal, provincie en het waterschap.