Verder ontwikkelen van de brede scholen

Per kern wordt in samenwerking met de partners de verdere ontwikkeling vorm gegeven. We streven bij de vorming van integrale kindcentra (IKC) naar een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs

Kinderen uit Halderberge en omgeving kunnen toekomstbestendig basis- en voortgezet onderwijs volgen.

In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt

Inwoners kunnen (recreatief) sporten en bewegen. Sportverenigingen gebruiken kwalitatief goede sportvoorzieningen. De voorzieningen worden optimaal gebruikt . De combinatiefunctionaris verbindt sport- en beweegaanbieders met onderwijs, (jeugd)zorg enwelzijn.

Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente

Zowel inwoners als bezoekers kunnen zich ontplooien en genieten van het aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Dit komt de ontwikkeling, sociale cohesie en leefbaarheid van de gemeente ten goede.

Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen

In de kleine kernen Bosschenhoofd en Stampersgat staat de leefbaarheid extra onder druk. We onderzoeken samen met inwoners en organisaties hoe we leefbaarheid kunnen vergroten. Onder leefbaarheid in dit thema wordt verstaan goed onderwijsaanbod, behouden van sportverenigingen en een cultureel aanbod. Vanuit de andere thema’s wordt ook een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Halderberge en de kleine kernen.