• Beleidsplan sociaal domein “De Kracht van Samen” (2018)
  • Lokale Meld en Coördinatiefunctie (LMC)
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2012-2025
  • Sportnota Halderberge in beweging (2010)
  • Kadernotitie buitensportaccommodaties (2017)
  • Oriëntatienotitie Het culturele speelveld 2017-2022
  • Beleidsnota archeologie ons ongeschreven verleden (2011)
  • Beleidsnota cultureel erfgoed inspirerend verleden (2011)
  • Bibliotheekvisie (2017)
  • Cultuurkompas (2017)
  • Nota herijking speelvoorzieningen 2015-2018