De reguliere werkzaamheden: Leerlingenvervoer, leerplicht, beheer, onderhoud en huisvesting sportaccommodaties, monumentensubsidies, onderwijsachterstanden/voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Lokale educatieve agenda, uitvoeringsregeling muziekeducatie en beeldende vorming, ONS West-Brabant, culturele activiteiten (bijv. cultuurmaand), cultuureducatie, de Marktplaats Halderberge, welzijnssubsidies, heemkundekringen en musea, kunst.