Programma Onderwijs, sport en cultuur

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

1.344.000

1.301.000

1.313.000

1.278.000

1.673.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.488.000

2.073.000

2.174.000

2.193.000

2.212.000

5.1 Sportbeleid en activering

209.000

229.000

217.000

225.000

222.000

5.2 Sportaccommodaties

923.000

883.000

927.000

932.000

939.000

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

247.000

237.000

238.000

239.000

240.000

5.4 Musea

113.000

115.000

129.000

69.000

67.000

5.5 Cultureel erfgoed

74.000

82.000

83.000

84.000

85.000

5.6 Media

500.000

509.000

516.000

523.000

530.000

Totaal lasten Onderwijs, sport en cultuur

4.898.000

5.429.000

5.597.000

5.543.000

5.968.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

1.110.000

1.153.000

1.154.000

1.108.000

1.099.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

0

0

396.000

Direct toe te rekenen salarislasten

458.000

486.000

499.000

506.000

515.000

Baten per taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

459.000

951.000

997.000

1.012.000

1.027.000

5.1 Sportbeleid en activering

15.000

30.000

15.000

15.000

15.000

5.2 Sportaccommodaties

128.000

109.000

110.000

111.000

113.000

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

5.4 Musea

0

0

22.000

22.000

22.000

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

5.6 Media

7.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal baten Onderwijs, sport en cultuur

623.000

1.105.000

1.159.000

1.175.000

1.192.000

Saldo

-4.275.000

-4.324.000

-4.438.000

-4.368.000

-4.776.000