Lokale indicatoren
 • We maken Halderberge groener, schoner en veiliger
  • Het percentage inwoners dat vindt dat de perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, is in de periode 2019 – 2023 gestegen van 39% naar 50%. Het percentage inwoners van vergelijkbare gemeenten dat vindt dat perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed zijn onderhouden, bedraagt 59%.
   Bron: Burgerpeiling 2019
 • Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie
  • Het percentage volwassenen dat vindt dat de Halderberge voldoende plekken voor verkoeling heeft. Momenteel vindt 66% van de volwassenen tussen 19-64 jaar dit. Het streven is om dit in 2030 te laten stijgen naar 75% van de volwassen personen in Halderberge.
   Bron: Brabantscan GGD: Hitte
 • Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
  • Het percentage inwoners dat vaak te maken heeft met onveilige verkeerssituaties in de buurt is in de periode 2019 – 2023 gedaald van 70% naar 65%.
   Bron: Burgerpeiling 2019
BBV-indicatoren

Voor het programma Openbare ruimte zijn in het BBV geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen.