We maken Halderberge groener, schoner en veiliger

We verbeteren de kwaliteit van het groen en willen meer groen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en bezoekers waarderen de openbare ruimte.

Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte de gevolgen van de klimaatverandering aankan. Dit doen we in bestaande en nieuwe wijken.

Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

De gemeente Halderberge is een verkeersveilige gemeente voor alle verkeersdeelnemers met extraaandacht voor kwetsbare groepen.

Alle kernen bereikbaar

Inwoners en bezoekers moeten met geschikt vervoer naar elke kern kunnen reizen.

Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte

Inwoners worden betrokken bij initiatieven en de gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners.

Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording

Het is belangrijk om inwoners en gebruikers doorlopend op de hoogte te houden van wat we doen in de openbare ruimte. Niet alleen het hoe maar ook het waarom is belangrijk. Hiermee krijg je meer begrip en betere acceptatie