De gemeente Halderberge werkt samen met andere partijen aan vraagstukken in de openbare ruimte. Dit kan in verschillende rollen. We doen dit voor de ontwikkeling en het beheer van een schone, groene, veilige en duurzame openbare ruimte.

De openbare ruimte zijn de straten en pleinen, vijvers en sloten, plantsoenen en parken en ruimtes die door de overheid worden beheerd. De trend is dat de kwaliteit van de openbare ruimte verhoogd moet worden.

Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de komende jaren. Maatregelen om hier op in te spelen nemen we samen met onze inwoners, bedrijven, gebruikers van de openbare ruimte en de regionale partners.