Bij het programma Openbare ruimte zijn geen Verbonden partijen betrokken.