Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Doelstelling

Activiteiten 2020

Planning

Participatie

We maken Halderberge groener, schoner en veiliger

 • Onkruidbeheersing op verhardingen
 • Aanplant bloembollen en opwaardering groen entrees kernen.
 • Vervanging van in slechte conditie verkerende beplanting.
 • Intensivering onderhoud plantsoenen centra en bedrijventerreinen.

Doorlopend

2020

2020

2020

Raadplegen

Advies vragen

Raadplegen

Raadplegen

Klimaat staat voorop: klimaatadaptatie

 • Samen met het klimaatteam de klimaatdialoog opzetten en uitvoeren in Halderberge

2020

Advies vragen

Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

 • Onderzoek naar kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid wordt afgerond.
 • Resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • Werkgroep verkeer met gemeenten Roosendaal en Rucphen komt 2x bij elkaar.
 • Uitvoering geven aan mobiliteitsvisie.

Q1 en Q2

Q1 en Q3

Doorlopend

Doorlopend

Advies vragen

Raadplegen

Co-creatie

Informeren

Alle kernen bereikbaar

 • Periodieke afstemming met vervoerders over wijzigingen in routes, haltes, aansluitingen en rijtijden, bereikbaarheid scholen en vervoer van en naar de (kleine) kernen.

Doorlopend

Co-creatie

Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte

 • Keet wordt ingezet voor participatietrajecten.
 • Happy Streets wordt in 2 straten ingezet om de leefbaarheid in de straat te vergroten of om informatie op te halen voor een reconstructie.

Doorlopend

Q2 en Q3

Informeren, raadplegen, adviesvragen, co-creatie

Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording

 • Gastlessen geven op scholen over water, riolering en klimaatadaptatie.
 • Actie tegel eruit, plantje erin jaarlijks laten terugkeren.

2020

2020

Raadplegen

Advies vragen