Voor inwoners, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig wonen, werken en aangenaam verblijven en recreëren. De identiteit van de kernen en het buitengebied behouden en versterken we door een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijs. Hierdoor voelen inwoners en bezoekers zich thuis.

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is een aantal ontwikkelingen in de komende 4 jaar van groot belang. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en het versterken van de woningmarkt zijn erg belangrijk de komende jaren. De invoering van de Omgevingswet zorgt voor meer gemak voor inwoner en ondernemer. Hierbij staat samenwerking centraal voor een goede leefomgeving.

Een goed vestigings- en ondernemingsklimaat is erg belangrijk om het Halderbergse bedrijfsleven te laten floreren. Een goed functionerend bedrijfsleven draagt bij aan werkgelegenheid, investeringen, nieuwe samenwerkingsvormen en een positief economisch effect. Een sterke lokale economie draagt ook bij aan het welzijn van inwoners en werknemers en een goed woon- en leefklimaat.

Halderberge heeft daarnaast prachtige toeristisch- recreatieve trekkers waaronder het religieus- historisch erfgoed, het airsportcluster en waterrecreatie zoals Splesj en de waterwegen.