De reguliere werkzaamheden binnen dit programma op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zijn onder andere het voeren van ruimtelijke ordeningsprocedures en het behandelen van omgevingsvergunningen. Ook hoort het binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met inwoners, ondernemers, andere overheden en partners.

De reguliere werkzaamheden op het gebied van economische ontwikkelingen zijn vooral uitvoering geven aan de uitvoeringsprogramma’s uit de economische visienota. Ook hoort binnen de reguliere taken om contacten te onderhouden en samen te werken met ondernemers, andere overheden en samenwerkingspartners zoals de EKH (economische koepel Halderberge), de TIG (Toeristische Initiatief Groep) en Waterpoort.