Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten per taakveld

2.3 Recreatieve havens

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

3.1 Economische ontwikkeling

551.000

637.000

656.000

677.000

695.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

290.000

240.000

240.000

240.000

240.000

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

20.000

20.000

20.000

21.000

21.000

3.4 Economische promotie

244.000

219.000

223.000

226.000

229.000

7.3 Afval

3.366.000

3.528.000

3.638.000

3.750.000

3.867.000

7.4 Milieubeheer

736.000

781.000

804.000

855.000

807.000

8.1 Ruimtelijke ordening

1.447.000

1.321.000

1.159.000

1.259.000

1.277.000

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.423.000

5.002.000

5.776.000

1.907.000

351.000

8.3 Bouwen en wonen

1.230.000

1.287.000

1.324.000

1.338.000

1.360.000

Totaal lasten Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

13.339.000

13.067.000

13.872.000

10.305.000

8.879.000

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

68.000

52.000

38.000

38.000

38.000

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2020 - 2023

0

0

0

0

0

Kapitaallasten grondexploitaties

67.000

21.000

47.000

10.000

1.000

Direct toe te rekenen salarislasten

2.496.000

2.739.000

2.729.000

2.773.000

2.822.000

Baten per taakveld

2.3 Recreatieve havens

20.000

20.000

20.000

21.000

21.000

3.1 Economische ontwikkeling

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

3.4 Economische promotie

567.000

567.000

568.000

568.000

569.000

7.3 Afval

4.232.000

4.462.000

4.594.000

4.731.000

4.872.000

7.4 Milieubeheer

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

8.1 Ruimtelijke ordening

579.000

509.000

101.000

101.000

102.000

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.612.000

8.056.000

6.201.000

2.190.000

351.000

8.3 Bouwen en wonen

1.069.000

698.000

409.000

480.000

452.000

Totaal baten Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

12.104.000

14.338.000

11.919.000

8.117.000

6.393.000

Saldo

-1.235.000

1.271.000

-1.953.000

-2.188.000

-2.486.000