Lokale indicatoren
 • Een veilige buurt voor iedereen
  • Het rapportcijfer veiligheid Halderberge is van een 7,2 in 2018 gestegen naar een 7,3 in 2022.
   Bron: Veiligheidsmonitor1
  • Het aantal inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen leefomgeving is gedaald van 16% in 2018 naar 15% in 2022.
   Bron: Veiligheidsmonitor1
BBV-indicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Veiligheid (bron: www.waarstaatjegemeente.nl; d.d. 17 september 2019).

Indicator

2016

2017

2018

2019

Verwijzigingen Halt1

Halderberge

136

89

66

Vergelijkbare gemeenten

118

116

111

Winkeldiefstallen2

Halderberge

0,8

0,8

0,8

Vergelijkbare gemeenten

1,2

1

1

Gewelds- en seksuele misdrijven3

Halderberge

34

28,8

35,1

Vergelijkbare gemeenten

37,6

35,7

33,5

Diefstallen uit woning4

Halderberge

2,9

2

2,2

Vergelijkbare gemeenten

2,6

2,3

2

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte5

Halderberge

47,6

33,9

40,1

Vergelijkbare gemeenten

54,7

47,2

41,9

 1. 1 Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar.
 2. 2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
 3. 3 Het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, per 10.000 inwoners.
 4. 4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
 5. 5 Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte per 10.000 inwoners.
 1. Eind 2019 zal regionaal een nulmeting op het gebied van veiligheid worden uitgevoerd. Op basis van deze nulmeting is een vergelijking op regionaal niveau mogelijk. Op dit moment zijn vergelijkende cijfers niet beschikbaar.