Reguliere werkzaamheden

  • Het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan
  • Uitvoering Vergunningverlening, toezicht en handhaving APV en bijzondere wetten