Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Doelstelling

Activiteiten 2020

Participatie

Planning

Een veilige buurt voor iedereen

  • Preventie-activiteiten, inzet buurtbemiddeling, ondersteunen van initiatieven van buurtpreventie en/of whatsappbuurtpreventiegroepen, woninginbraak-inspecties.
  • Onderzoek veiligheidsbeleving.
  • Cameratoezicht versterken.

Informeren en co-creatie

Informeren

Informeren

Q1-4

Q1-Q2

Q3

Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid

  • Daadkrachtig handelen en verantwoordelijkheid nemen bij complexe en risicovolle casussen, waarbij er zorgen over veiligheid zijn.

Informeren

Q1-4

Aanpakken van georganiseerde) criminaliteit

  • Meewerken aan project buitengebied.
  • Uitvoeren actieplan synthetische drugs.

Informeren

Informeren

Q1-Q4

Q1-Q4

Een daadkrachtige crisisbeheersing

  • Deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen.

Informeren

Q1-4

Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving

  • Afronden uitvoeringsprojecten (waaronder de fysieke maatregelen) van het project MHR
  • In samenwerking met de Regio West-Brabant de externe veiligheid in relatie tot spoor borgen en te komen tot een duurzame oplossing voor de groei van het goederenvervoer over het spoor.
  • Het uitdragen van de lobbyboodschap in samenwerking met de Vereniging Alternatief Goederenspoor.

Raadplegen

Raadplegen

Raadplegen

Q1-Q4

Q1-Q4

Q1-Q4