De ontwikkeling van de woonlasten voor huishoudens in de gemeente Halderberge kan in beeld worden gebracht door middel van de lastendruk. Dit is een vergelijking van meerdere jaren van de som van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en, bij koopwoningen, de onroerendezaakbelasting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Overzicht ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden

Lastendruk 2019

Lastendruk 2020

Stijging/ daling

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

275,60

294,92

7,01%

Rioolheffing meerpersoonshuishouden

211,80

225,72

6,57%

OZB eigenaar

257,86

261,50

1,41%

Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden met huurwoning

487,40

520,64

6,82%

Totaal lastendruk meerpersoonshuishouden eigen woning¹

745,26

782,14

4,95%

Overzicht ontwikkeling woonlasten eenpersoonshuishouden

Lastendruk 2019

Lastendruk 2020

Stijging/ daling

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

227,72

241,75

6,16%

Rioolheffing eenpersoonshuishouden

158,76

169,32

6,65%

OZB eigenaar

257,86

261,50

1,41%

Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden met huurwoning

386,48

411,07

6,36%

Totaal lastendruk eenpersoonshuishouden eigen woning¹

644,34

672,57

4,38%

Bij de berekening van de lastendruk is uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van 237.000 in 2018 en 246.000 in 2019 (bron: CBS en Coelo).

Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 4,95% ten opzichte van 2019. Voor eenpersoonshuishouden is dat iets minder, namelijk 4,38%.

Voor huishoudens met een huurwoning stijgen de woonlasten ten opzichte van 2019 zowel voor meerpersoonshuishoudens als voor alleenstaanden met resp. 6,82% en 6,36%.