Zoals de naam al aangeeft wordt deze belasting geheven van (water)toeristen. Omdat toeristen gebruik maken van de voorzieningen in de gemeente, maar de gemeente hiervoor niet gecompenseerd wordt via het Gemeentefonds, mogen gemeenten een deel van de kosten van deze voorzieningen verhalen op de toeristen via de zogeheten toeristenbelasting. Als toeristen worden aangemerkt personen die in de gemeente verblijven zonder dat ze in het bevolkingsregister van de gemeente zijn opgenomen.

Via het besluit voor vaststelling van de Verordening toeristenbelasting 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het tarief voor de toeristenbelasting voor 2019 ook te laten gelden voor de jaren 2020 t/m 2022. Dit betekent dat het tarief in 2020 niet wijzigt en gehandhaafd wordt op 1,15 per overnachting.

De opbrengst over 2020 is afhankelijk van het aantal overnachtingen. De geraamde opbrengst voor 2020 bedraagt ca. 534.000. Dit betreft zowel de toeristenbelasting die geheven wordt voor toeristische accommodaties, als de toeristenbelasting die geheven wordt van exploitanten met accommodaties voor huisvesting van arbeidsmigranten.