We zetten het ingezette beleid voor het sociaal domein voort

We hebben extra aandacht voor preventie, samenwerking en integraliteit. We koppelen de welzijnssubsidies aan de beleidsdoelen. We zorgen voor zorg op maat en houden het sociale domein op orde.

Inwoners van Halderberge zijn zo gezond mogelijk

We ondersteunen samen met partners onze inwoners in het gezond zijn en blijven. We hebben aandacht voor de gezondheidsverschillen tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, kwetsbare inwoners en hun huisvesting. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen van het leven (Positieve Gezondheid).

Alle inwoners van Halderberge ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving

We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de maatschappij leveren op een voor hen passende plek. We staan open voor innovatieve ideeën en participatie vanuit inwoners en partners.

Alle inwoners doen mee naar vermogen en zijn financieel gezond

Alle inwoners van de gemeente Halderberge hebben voldoende middelen en vaardigheden om te leven en mee te doen in de samenleving. Dit betekent dat inwoners een eigen inkomen hebben.

Alle Halderbergse kinderen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen

Kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. Uiteindelijk zijn ze, als volwassene, zelfredzaam naar vermogen. We betrekken kinderen actief bij de samenleving.

Een herkenbaar en laagdrempelig toegankelijk wijkteamWe ondersteunen op laagdrempelige wijze inwoners bij hun hulpvraag en houden rekening met persoonlijke omstandigheden.