Veel mensen in Nederland hebben het ‘goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een beperktere groep mensen is dat helaas niet het geval. Het gaat hierbij meestal om problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen en de levensloop van mensen bepalen. Het uitgangspunt is om onze inwoners en ondernemers de komende jaren steeds meer op te zoeken in hun eigen omgeving. Halderberge is eerlijk en open en heeft integriteit hoog in het vaandel staan.

Het uitgangspunt voor zorg, jeugd en participatie in het raadsprogramma 2018-2022 Samen vooruit! is dat het beleid wordt voortgezet. Het nieuwe beleidsplan sociaal domein is in ontwikkeling en wordt eind 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Centraal hierin staat de mens, de kracht van samen, de touwtjes zelf in handen hebben en preventie als fundament. Om hier uitvoering aan te geven, houden we de integrale wijkgerichte aanpak vast. Wij versterken de samenwerking met partners en regiogemeenten zodat iedereen meedoet naar vermogen!